Att köra i grupp

Mc Munken Mc Klubben i Munkedals Kommun

 

Att köra i grupp

Personer som känner varandra och har kört tillsammans tidigare har oftast inga större problem med att köra i grupp. Däremot kan

körning i en större grupp med "okända" ibland vara lite knepigt.Grundregeln är att ALLA ställer upp på de villkor som anges och

gäller för gruppkörning och de instruktioner som ges innan start. När du kör i grupp är du underordnad "gruppen" och får inte ta

"egna initiativ" som kan äventyra körningen och övriga deltagare. Övningskörning är inte tillåtet i stora grupper Hojåkning i grupp är

kul och trevligt tillsammans med hojkamrater vid fika och matraster. Denna information ger tips på saker att tänka på så att turen blir

så trevlig och säker som möjligt för alla som deltar.

Fulltankad hoj

Kom till avfärden med fulltankad hoj, räkna inte med tankstopp under ca: 10 - 15 mil. Även om du inte har tom tank före avfärden,

fyll på ändå, för att gruppen ska slippa många/onödiga tankstopp under turen. Meddela Road Captain vid stopp/rast om besinbehov

kan komma att uppstå. Se till att hojen fungerar som den ska innan du åker iväg, kontrollera särskilt bromsljus och blinkers.

Val av placering i gruppen

Vid normalt lugna turer spelar det inte så stor roll var i ledet man är placerad, men det kan vara lärorikt och kännas säkrare för en

ovan förare att ligga direkt efter Road Captain, eftersom denne oftast känner till vägen och kan visa bra spårval.

Road Captain anpassar gruppens hastighet till din hastighet, vilket övriga i gruppen måste acceptera. Du blir dessutom inte

borttappad vid rödljus, rondeller, vägkorsningar m.m. Det viktigaste är inte att köra fort , utan att ha en trevlig tur tillsammans utan

att något går snett.

Håll rätt spår i vägbanan

Vi kör i "sick-sack" mönster, ett gammalt och beprövat satt att köra, d.v.s. första hojen ligger till vänster i körfältet, nästa till höger

o.s.v. Det ger samtliga bra sikt (både framåt och bakåt) samt bättre manöverutrymme.I kurvor väljer du givetvis eget spår och utökar

avståndet till framförvarande.

Håll avståndet

Vid körning i grupp måste avståndet till framförvarande hoj vara betryggande och ge goda marginaler. Det vanligaste

förekommande felet vi gruppkörning är för korta avstånd till framförvarande, vilket äventyrar säkerheten.

Vid 70 km/t bör avståndet till framförvarande hoj i samma spår vara 58 meter. Tänk även på att plats måste finnas för omkörande

fordon, så dessa inte måste "trycka" sig in i gruppen och orsaka inbromsningar.

Använd backspeglarna

Håll koll på vad som händer dig. Det kan finnas upphinnande fordon som vill köra om.

Du ska ha visuell kontakt med bakomvarande hoj. Om denne sackar efter eller försvinner - slå av på tempot och stanna till om

hojen bakom dig inte dyker upp. Till slut stannar även första hojen (Road Captain). Stå kvar på din plats, första hojen (Road

Captain) är den som åker tillbaka och kollar vad som har hänt.

Använd dina blinkers

Vid ändring av din position i ledet använd alltid dina blinkers. Om hojen framför dig blinkar för att svänga, använd dina blinkers du

också! Dels visar du bakomvarande hoj att du ska svänga, dels är det även en (kvittens) till framförvarande hoj att du sett att ni ska

svänga. Vid upphinnande fordon som vill köra om, ge tecken, blinka till höger och kör på ett led i körbanans högerkant för att

underlätta omkörningen (tänk på avståndet till framförvarande hoj, lämna plats för omkörande fordon). Vid omkörning av långsamt

framförvarande fordon (cykel, traktor m.m.) ge tecken åt vänster för efterföljande hojar även om du är placerad mot mitten, att det

finns ett hinder framför dem, detta för att förhindra snabba inbromsningar med risk för sammanstötningar eller omkullkörning. Vid

omkörning av övriga fordon, Road Captain blinkar för omkörning, Saftey går ut i omkörningsfilen och visar att allt är OK. Road

Captain går ut i omkörningsfilen, och visar övriga i gruppen att det är OK att börja omkörningen (alla i gruppen har ett ansvar att

egen omkörning går rätt tillväga). Efter att Road Captain har kört om , lämna tillräckligt stor lucka så att samtliga i gruppen kan gå

tillbaka i filen för att ej hindra omkört fordon.

Vid positionsändringar

Lucka uppstår i vänster spår?

Alla hojar i vänster spår blinkar för omkörning och förflyttar sig hela vägen, ett snäpp framåt i ledet. På detta sätt blir det en (enligt

trafikreglerna) laglig omkörning på vänster sida.

Lucka uppstår i höger spår?

Den hoj som ligger närmast luckan i vänster spår, blinkar och faller in i luckan åt höger.

Alla hojar i vänster spår blinkar för omkörning och förflyttar sig hela vägen, ett snäpp framåt i ledet. På detta sätt blir det

(enligt trafikreglerna) laglig omkörning på vänster sida.

Säg till om du avviker från gruppen

Road Captain ska meddelas innan du av någon anledning avviker eller åker hem. annars kanske man börjar leta efter dig, oroliga

över att något kan ha hänt.

ker hem. annars kanske man börjar leta efter dig, oroliga över att något kan ha hänt

 

Copyright © All Rights Reserved